Website Strategie

Het is altijd een mooie uitdaging om een bedrijf als het ware in te duiken en na te denken over de strategie. Een website moet een doel of meerdere doelen hebben en qua uitstraling volledig aansluiten bij je bedrijfsuitstraling. Het ontwikkelen van een nieuwe website moet ook geen doel op zich zijn, maar een middel om je doel te bereiken.

Communicatiemiddel

We gaan uit van het principe dat een website een communicatiemiddel is en geen doel op zich. Dan volgt de vraag natuurlijk wat je online wil communiceren. Wat communiceert je bedrijf nu online, offline en via welke marketingmiddelen? Wat doen de concurrenten en wat is onze positie ten opzichte van de concurrentie? Dat zijn essentiële vragen voor de online communicatie en je uiteindelijke strategie.

Strategie traject

Het traject voor het bepalen van de website strategie is per klant verschillend. We inventariseren waar jullie staan in de besluitvorming en sluiten de strategie daar op aan. Een dergelijk traject kan vrij intensief zijn, maar zorgt voor een goed doordacht plan achter je website. Door na te denken over strategie kijk je ook kritisch naar je eigen bedrijf, de concurrentie en wat jullie bedrijf uit moet stralen en waar jullie voor staan. De strategie is een stuk verdieping voor een nog beter onderbouwde en doordachte website.
“Een nieuwe website moet geen doel zijn, maar een middel